Styrelsen för Brf Karl XI Norra 23.

Styrelseledamöter

Johan Nordh, Ordförande                    maila här
0734-11 70 73

Matilda Malmgren, Vice Ordförande    maila här
0768-89 08 43

Ulf Pettersson, Sekreterare                maila här
0705-79 00 76                                   

Magnus Selléus, Ledamot                  maila här
0705-98 98 26

Elin Holmqvist, Ledamot                     maila här
0768-81 03 01

Revisor
Jan Hult

Valberedning
Gun Ek
Britte Grimlund
Pia Tham
Brf Karl XI Norra 23


Copyright © 2012 Web UP. All Rights Reserved.
Hem            På gång            Att bo i vårt hus            Historia            Styrelsen            Foto
Brf Karl XI Norra 23, Brf, Bostadsrättsförening, Karl XI, Norra 23, Helsingborg, Karlsgatan, 3-5
Brf Karl XI Norra 23


Välkommen till

Brf Karl XI Norra 23

Karlsgatan 3-5

Helsingborg